Chuyên gia Oracle database cho bạn

Cần nói rõ hơn 1 chút là Oracle bán nhiều phần mềm, phần cứng lắm

→ trong đó có Oracle database là phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

→ sau này Oracle database thêm cơ sở dữ liệu hổng có quan hệ NoSQL vào lun

Oracle database là phần mềm mã nguồn đóng (closed source), phần mềm độc quyền (proprietary software) của Oracle

→ bạn sẽ không làm gì được nhiều với nó ngoại trừ việc chọc ngoáy vào nó để soi lỗi an toàn thông tin (lỗi bảo mật)

Sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã tìm ra 4 lỗ hổng nghiêm trọng trên Oracle

CVE-2020-14625, CVE-2020-14825, CVE-2020-2883 và CVE-2020-2798

→ là 4 lỗi trên Oracle WebLogic Server của Oracle Fusion Middleware

Làm chuyên gia Oracle database bạn sẽ làm các việc sau

→ chuyên gia Oracle database nha chứ nói chuyên gia Oracle thì từ software, middleware, hardware, operating system thì hơi bị siêu phàm á 🤣🤣🤣🤣

Cài đặt, cấu hình, quản trị Oracle database 11g, 12c, 18c, 19c, 21c

Cài đặt, cấu hình, quản trị Oracle Data Guard 11g, 12c, 18c, 19c, 21c

Cài đặt, cấu hình, quản trị Oracle RAC 11g, 12c, 18c, 19c, 21c

→ chạy Oracle load balancing + failover trên 3 máy

→ các máy cùng đọc, ghi dữ liệu trên 1 vùng dữ liệu chung (LUN của SAN, iSCSI)

→ các máy giữ liên lạc với nhau bằng nhịp đập trái tim (heartbeat)

Cài đặt, cấu hình, quản trị Oracle GoldenGate 19.1, 18.1, 12c, 11g, 10.4

→ để đồng bộ dữ liệu Oracle database từ máy này qua máy khác đọc, thay đổi được (read, write)


Ngoài ra có 1 số công cụ của Oracle database và

→ bạn hãy cùng tôi soi 100% code của Oracle để chúng ta cùng làm chuyên gia Oracle database kiểu khác nhen 😆😆😆

😉😉 Hết phần xem trước nội dung của khóa học Linux chuyên sâu òi 😉😉

Hen gặp bạn trong từng bài học