Đại số tổ hợp vui vui

😘 Lụm tiếp 1 kỉ niệm trên fb zìa nhà 😘

😎 Chả có gì khó khăn cả, thích thì học và làm được thoai 😎

😍 Tui đã từng thấy fb của 1 người ở cty cũ nói vậy 😍

1 bài toán tổ hợp nhỏ, hãy cho tui 1 đáp số đúng

Bài này trang 226 sách

Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 toán 11 – Võ Anh Dũng

Trong thư viện có 12 bộ sách gồm 3 bộ sách Toán giống nhau, 3 bộ sách Vật lý giống nhau,

3 bộ sách Hóa học giống nhau và 3 bộ sách Sinh học giống nhau

được xếp thành một dãy sao cho không có ba bộ nào cùng một môn đứng kề nhau.

Hỏi có bao nhiêu cách xếp như vậy?

Bài giải trang 264


1 người bạn cho tui bài này với đáp án khác, nếu 2 bài này là 1 thì ai đúng ai sai?

Đề bài

Trong thư viện có 12 quyển sách gồm 3 quyển Toán giống nhau, 3 quyển Lý giống nhau, 3 quyển Hóa giống nhau và 3 quyển Sinh giống nhau.
Có bao nhiêu cách xếp thành một dãy sao cho 3 quyển sách thuộc cùng 1 môn không được xếp liền nhau

Bài giải

https://tuyensinh247.com/bai-tap-388180.html