Nguyễn Trung Hiếu

Là 😍 thi sĩ IT 😍 – kiêm 😎 kiếm sĩ IT 😎 → chiến đấu với tech

→ cũng là 🤣 chiên za IT 🤣 chém gió mát rười rượi lun!!! 😆 😆 😆

Đi làm + dạy IT từ 2008 tới giờ → ở Tp. HCM

Điện thoại + Zalo: 09 19 76 11 85

Email: thaygiaoth@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/nguyentrunghieu2018/

Học Sư phạm Tin học – Khoa Toán-Tin – Đại học Sư phạm Tp. HCM