Ứng dụng lý thuyết đồ thị chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học THPT

Lý thuyết đồ thị là gì?

Lý thuyết đồ thị có ứng dụng gì trong tin học?

hay

Ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong tin học là gì?

Cuộc sống thực tế có rất nhiều bài toán để giải và chúng được mấy ông toán học biểu chuyển thành đồ thị hữu hạn trong đó mỗi tượng có liên quan đến nhau theo kiểu này hoặc kiểu kia

→ coi vậy mà khó giải ra phết đấy, hơi bị khoai đấy

Đồ thị hữu hạn (graph) trong cuộc sống được biểu diễn trong máy tính bằng các ma trận số 2 chiều để xử lí

Món ăn chơi này còn ai thích hông ta?


Mình chỉ đưa vài trang sách lên web – là các bài toán nước ngoài sách dịch lại

Các bạn mua sách từ nhà xuất bản nha

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi tin học trung học phổ thông ứng dụng lý thuyết đồ thị Hồ Sĩ Đàm Trần Đỗ Hùng NXB GD


Đề thi olympic tin học quốc tế IOI 1994 – The Castle

https://ioinformatics.org/files/ioi1994problem2.pdf

Bài giải đề thi olympic tin học quốc tế IOI 1994 – The Castle

https://ioinformatics.org/files/ioi1994solutions.pdf


Đề thi olympic tin học Ba Lan 2000 2001

https://www.oi.edu.pl/old/php/show.php?ac=e181011&module=show&file=zadania/oi9/zamek


Đề thi olympic tin học quốc tế IOI 2005

Tìm trên web IOI hổng thấy đề bài mà chỉ thấy lời giải mới ngộ chứ

https://ioinformatics.org/page/ioi-2005/31