Tuyển chọn các bài toán tin học dành cho học sinh giỏi trung học phổ thông

Sách lập trình thuật toán cho những ngày xưa thân ái

Tuyển chọn các bài toán tin học dành cho học sinh giỏi trung học phổ thông Nguyễn Xuân My chủ biên

Mình chỉ đưa vài trang sách lập trình và không có lời giải

→ các bạn mua sách từ đơn vị phát hành sách nha

Dưới đây là bài của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thời còn học sinh