Tuyển tập các bài toán thi olympic tin học quốc tế và một số khu vực trên thế giới

Thời trẻ trâu em nó mê lập trình thuật toán hơn công nghệ

→ mà cũng hay, lúc đó rèn luyện được đầu óc để bi giờ học công nghệ chuyên sâu hơn là chỉ biết xài công nghệ

→ xài công nghệ thì dễ òm, tài liệu trên mạng có đầy nhócĐề thi olympic tin học IOI 1996 tiếng Anh ở đây

https://ioinformatics.org/files/ioi1996problem1.pdf


Lời giải kì thi olympic tin học IOI 1996 ở đây – năm đó còn xài ngôn ngữ lập trình Pascal ấy

https://ioinformatics.org/files/ioi1996solutions.pdf