Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Thông tin

Tôi viết bài này để kỉ niệm thời xưa lên SG học hành

Tôi có ấn tượng với sách của thầy Quang

→ những dòng thầy nói đến giờ vẫn đúng với nhiều người đang học IT và cả người đang làm IT

Mỗi khóa học công nghệ thông tin tôi làm ra đều có giải thích rõ ràng về mặt từ ngữ để biết bên Tây họ nói gì

Nhiều thuật ngữ công nghệ thông tin được các tác giả trong nước dịch ra tiếng Việt khá khó hiểu, mơ hồ

→ làm nhiều người học khó tiếp thu và thắc mắc miết

Tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ chúng trong từng bài học của tôi soạn, yên tâm nha!!!


Tiếng Anh qua ngữ cảnh Tin học – English in Computer context

Trần Đức Quang biên dịch và chú giải

Tổng quan cấu trúc máy tính

Song ngữ Anh Việt

Có chú giải thuật ngữ

Tổng quan hệ điều hành

Tôi không kiếm được 2 cuốn còn lại, bạn nào có cho tui coi lại chút kỉ niệm xưa nha

Tổng quan mạng máy tính

Tổng quan cơ sở dữ liệu


Trước đó là các sách zìa lập trình

Ngôn ngữ lập trình C những vấn đề thiết yếu – Essentials of the C programming language

Tôi cũng không kiếm được hàng hiếm còn lại, hic

Lập trình hướng đối tượng những khái niệm chung – Concepts of object-oriented programming

Ngôn ngữ lập trình C++ những vấn đề thiết yếu – Essentials of the C++ programming language

Ngôn ngữ lập trình Java những vấn đề thiết yếu – Essentials of the Java programming language

→ tôi thích từ tiếng Việt của người việt, tiếng Việt của người Anh, tiếng Việt diễn nghĩa


Sau này có thêm cuốn

Bài giảng tiếng Anh chuyên ngành CNTT – Học viện Bưu chính Viễn thông

Bài tập tiếng Anh chuyên ngành CNTT PTIT

Sách tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Thông tin giờ nhiều

→ không như ngày xưa chỉ có vài cuốn nhưng chất lượng vãi luôn

Tiếng anh chuyên ngành Công nghệ thông tin – Thạc Bình Cường, Đỗ Tiến Vượng

English for IT & Computer Users

Tiếng Anh Chuyên Ngành – Kiểm Tra Từ Vựng Tiếng Anh Máy Tính Và Công Nghệ Thông Tin

Check your English vocabulary for Computers and Information technology

Tiếng Anh chuyên ngành Hệ thống Thông tin

Bài giảng tiếng Anh chuyên ngành CNTT Đặng Minh Quân

English for Information Technology

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành – Ứng dụng công nghệ Internet & thư điện tử

Bách khoa Từ điển Tin học và Công nghệ Thông tin Anh Anh Việt

Từ điển Khoa Học và Công nghệ Anh Việt – Lê Văn Doanh chủ biên

English Vietnamese Dictionary of Science and Technology

English for information technology 1 2 Vocational English Course book

Oxford English for Information Technology student’s Book