Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Thông tin

Tôi viết bài này để kỉ niệm thời xưa lên SG học hành Tôi có ấn tượng với sách của thầy Quang → những dòng thầy nói đến giờ vẫn đúng với nhiều người đang học IT và cả người đang làm IT Mỗi khóa học công nghệ thông tin tôi làm ra đều có giải […]