Serial console là gì mà AWS EC2 Google Compute Engine Azure Virtual Machines đều có

Serial console là console hay terminal được gắn trực tiếp vào máy tính để cung cấp cho người dùng 1 giao diện làm việc với máy tính đó chính chủ, miễn trung gian môi giới.

Serial port là cổng tuần tự hay cổng nối tiếp. theo đúng nghĩa đen dữ liệu trong cổng này được truyền nối đuôi nhau trên 1 con đường có 1 làn thui á.

Vậy serial port có liên quan gì đến serial console?

Serial port là cổng kết nối vật lí để tạo ra serial console là môi trường luận lý (logic) cho mình làm việc

Serial port có tên gọi khác là COM (communication) port trên Windows

VMware Workstation có giả lập cổng serial cho các máy ảo

AWS EC2 là máy ảo của Amazon có cung cấp serial console cho người dùng đăng nhập OS và quản lí

EC2 serial console đây

Google Compute Engine là máy ảo của Google cũng có serial console lun

Compute Engine serial console như hình dưới

Azure Virtual Machines Linux cũng có serial console

Azure Linux serial console khi kết nối

Câu hỏi đặt ra

Serial console dùng để làm gì mà sao các máy ảo hay máy vật lí đều có?

Nó giúp bạn xem được thông tin ở giai đoạn khởi động ban đầu của OS để bạn biết lỗi nằm ở đâu mà có đường mò, haha

Google cũng giải thích như sau

Serial port access can help you troubleshoot instances that are not properly starting up or are not accessible

Cơm thêm

Linux serial console được kí hiệu là ttyS0, ttyS1, ttyS2…

Khóa học Linux Kernel chuyên sâu có bài về character file sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn nhiều thứ về cổng nối tiếp, cổng tuần tự là gì

9.3 File quản lí thiết bị dạng character: Serial Console