Quá trình khởi động Linux

Khởi động Linux là quá trình làm việc của cả phần cứng cụ thể là BIOS hoặc UEFI, đĩa cứng SSD hay đĩa cứng thường quay vòng và phần mềm là hệ điều hành Linux

Khởi động Linux nhanh hay chậm phụ thuộc chủ yếu vào grub2, linux kernel, initramfs và systemd

Tiếng Tây boot = cái giày cao gót, í hổng phải = cái giày cao thân = cái ủng nha các bác

Nhiều tài liệu trên mạng nói về cái này lắm òi

Tiếng ta thì bạn cứ tìm

Quá trình khởi động hệ điều hành Linux

Tìm hiểu quá trình khởi động trong Linux

Tìm hiểu quá trình khởi động hệ thống Linux

Tìm hiểu quá trình khởi động của máy Linux

Hướng dẫn cơ bản về quá trình khởi động Linux

Tiến trình khởi động Linux

Quá trình khởi động Linux xảy ra như thế nào?

Điều gì xảy ra khi boot hệ thống linux?

Rất hay Máy tính khởi động như thế nào?

Quá trình tắt – khởi động trên linux

Quá trình Boot và các Runlevels trong Linux

Tiếng tây thì

linux boot process

Linux boot and startup processes

Kernel Boot Process

The Linux Booting Process

Guide to the Boot Process of a Linux System

Linux startup process

Có bạn/anh/chú/bác Tây viết thành sách luôn òi

Hands-on Booting: Learn the Boot Process of Linux, Windows, and Unix 1st Edition by Yogesh Babar

Vậy trong khóa học này có gì mới? có gì hay? so với các tài liệu có sẵn trên mạng

Mời bạn mua khóa học để biết và làm 1 đống thứ hay ho hơn nữa