Lập trình C trên Linux để làm gì?

1.Lập trình C trên Linux để viết ra hệ điều hành Linux

→ à hình như hổng có nhiều người Việt đang làm cái này

→ chứng minh nghe → hổng có nói chung chung zậy được nghe

→ có bạn nào biết cách hông?

Dậy thì ai viết ra Linux? chủ yếu mấy ông Tây viết ra Linux á

Sai nghe → dân châu Á có Samsung Huawei viết 1 mớ cho linux kernel nha

2.Lập trình C trên Linux để viết ra phần mềm (software)

→ MySQL PostgreSQL là 2 cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở nổi tiếng thế giới viết bằng C á

3. Sách lập trình C trên Linux của các trường đại học công nghệ thông tin

Giáo trình lập trình Linux nâng cao Nguyễn Trí Thành

Giáo trình lập trình C C++ trên Linux Nguyễn Trí Thành

Giáo trình lập trình Linux Lương Ngọc Quang

Lập trình Linux tập 1 Nguyễn Phương Lan

Lập trình Linux Jiman Hong, Đỗ Công Đức – Người dịch Đặng Quang Hiển

Lập trình truyền thông Linux Nguyễn Thành Sơn, Trần Thanh Hoàng, Lê Thị Minh Châu, Nguyễn Trần Thi Văn

Nếu bạn muốn học lập trình C trên Linux với 1 bức tranh tổng thể + nhiều thứ cực kì hay ho

Xin mời mua khóa học của tôi – Linux Kernel chuyên sâu