Quá trình khởi động Linux

Khởi động Linux là quá trình làm việc của cả phần cứng cụ thể là BIOS hoặc UEFI, đĩa cứng SSD hay đĩa cứng thường quay vòng và phần mềm là hệ điều hành Linux Khởi động Linux nhanh hay chậm phụ thuộc chủ yếu vào grub2, linux kernel, initramfs và systemd Tiếng Tây boot […]