Khoa học máy tính là gì?

Khoa học máy tính là ngành học về kiến trúc máy tính, cấu trúc máy tính, cách làm việc của máy tính, lập trình máy tính.

Khoa học máy tính học nhiều về thuật toán, độ phức tạp tính toán, hệ điều hành, lưu trữ và xử lí thông tin, nguyên lí cơ sở dữ liệu, giao thức mạng máy tính.

Sách giáo khoa Tin học 10 có nói về thuật ngữ khoa học máy tính và tin học.

Khoa học máy tính là computer science theo cách nói người Mĩ

Người Pháp có từ riêng của họ là Informatique, Người Ăng Lê vay mượn từ tiếng Pháp thành Informatics

Nên ngày xưa tiếng Ta chỉ dịch đơn giản là Tin học – đầy đủ hơn thì Thông tin học

Tôi viết bài này để quảng cáo cho khóa học công nghệ thông tin tôi tự soạn

Linux Kernel chuyên sâu cho Dev và DevOps

→ 1 khóa học công nghệ thông tin chuyên sâu cho tất cả mọi người đang học IT và làm việc trong ngành IT

→ kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tối đa để kiểm chứng lại lý thuyết

→ ứng dụng trong nhiều chuyên ngành công nghệ thông tin như:

Khoa học máy tính

Công nghệ phần mềm

Kiểm thử phần mềm

Quản trị mạng máy tính

Quản trị hệ thống thông tin

Quản trị cơ sở dữ liệu

An toàn thông tin

Các bạn có thể mua các khóa học Linux ở các trang

nước ngoài như Udemy, Linkedin, cloudacademy, acloudguru, Whizlabs, LinuxCBT…

trong nước như Unica, Edubit…

→ sau đó mua khóa học của tôi để so sánh về nội dung, chất lượng, giá cả


Máy tính là cái máy biết tính toán chạy bằng điện

Con người biết tính toán chạy bằng cơm, bánh mì (bên Tây)

Từ nhỏ đến lớn có mấy phép tính cộng trừ nhân chia tính đi tính lại hoài nên con người nghĩ ra cái máy để nó tính dùm mình

→ tạo ra cái máy tính là 1 công việc khoa học nên gọi là khoa học máy tính, hehe

Định nghĩa khoa học máy tính của mị là zậy á, hehe


Sách khoa học máy tính (computer science)

The Art of Computer Programming Volume 1-4A Donald Knuth

The Art of Computer Programming – Fundamental Algorithms – Volume 1

The Art of Computer Programming – Seminumerical Algorithms – Volume 2

The Art of Computer Programming – Sorting and Searching – Volume 3

The Art of Computer Programming – Combinatorial Algorithms – Volume 4

Nghệ thuật lập trình máy tính Nguyễn Văn Khoa dịch

Cơ sở của Khoa học máy tính Ấn bản C Tập 1 2 3 – Trần Đức Quang dịch

Foundations of Computer Science, Jeffrey David Ullman, Alfred Vaino Aho

Alfred Vaino Aho là đồng tác giả của lệnh awk trên Unix

→ chuyển sang Linux là lệnh gawk

→ lệnh awk làm được nhiều thứ mà các lệnh linux khác không làm được


1 ví dụ về khoa học máy tính và công nghệ phần mềm

Số 1 số 0 và sự nghi ngờ có lí


Việc dùng 1 tên lửa đánh chặn 1 tên lửa cũng giống như bắn ra 1 viên đạn để bắn trúng 1 viên đạn khác

→ sai một li, đi một dặm là đây

Radar xác định đúng phạm vi tên lửa bay tới

Radar của tên lửa Patriot sai thời gian nên bị dịch chuyển/lệch (shift) khỏi mục tiêu 20% sau 8 tiếng hoạt động liên tục

→ lệch 20% sau 8 tiếng thì sẽ lệch 50% sau 20 tiếng

→ mà lệch 50% thì radar ngắm bắn sẽ xác định hổng đúng vị trí tên lửa Scud nữa theo thuật toán extrapolate

→ tên lửa Patriot MIM-104 bắn hụt tên lửa Scud

extrapolate là gì? có người dịch extrapolate là ngoại suy

→ tui dịch là tính toán tiếp từ dữ liệu cũ, hơi dài dòng nhưng rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn

Tốc độ bay của tên lửa Scud năm đó là bi nhiêu?

Lỗi phần mềm của tên lửa đất đối không MIM-104 Patriot này

→ đã được Chính phủ Văn phòng Trách nhiệm giải trình – Government Accountability Office (GAO) báo cáo chi tiết

Patriot Missile Defense Software Problem Led to System Failure at Dhahran, Saudi Arabia

https://www.gao.gov/products/imtec-92-26