Đại số tổ hợp vui vui

😘 Lụm tiếp 1 kỉ niệm trên fb zìa nhà 😘 😎 Chả có gì khó khăn cả, thích thì học và làm được thoai 😎 😍 Tui đã từng thấy fb của 1 người ở cty cũ nói vậy 😍 1 bài toán tổ hợp nhỏ, hãy cho tui 1 đáp số đúng Bài này […]