Lập trình nhúng C hay lập trình nhúng Java

Trong thế giới lập trình nhúng và các hệ thống nhúng (embedded system)

Lập trình C thì các bạn biết rồi hen, ngôn ngữ lập trình C viết ra 1 đống hệ điều hành như Unix, MacOS, Linux, Windows

→ hệ điều hành Windows của Microsoft là mã nguồn đóng (closed source), phần mềm độc quyền (proprietary software) hổng ai biết bên trong là gì

→ theo các chuyên gia thì viết chủ yếu bằng C, thêm 1 chút lập trình hợp ngữ (assembly programming language) và C++

→ họ có viết chương trình biên dịch (compiler) riêng cho C, Microsoft Assembly, C++

→ người đời xài cũng xài 3 cái này ở cấp ứng dụng bên trên là .NET Framework miễn phí cũng có mà mua thêm cũng có

Microsoft có viết ra hệ điều hành nhúng riêng là Windows Embedded Compact nhưng đã ngủ đông òi

→ cũng có hệ điều hành riêng cho điện thoại là Windows Phone nhưng cũng ngủ miên man như Windows CE ở trên

→ hình như do không cạnh tranh lại Android của Google

Ngôn ngữ lập trình Java chạy trên nền máy ảo Java (Java Virtual Machine – JVM) mà máy ảo Java cài trên hệ điều hành nào cũng được

→ người ta hay gọi Java là ngôn ngữ độc lập với hệ điều hành và phần cứng (platform-independent language)

→ biên dịch 1 lần là chạy được mọi nơi (write once, run anywhere)

Linux server được người ta xài rất nhiều so với Windows Server và Unix server

→ lợi thế đa nền tảng của Java không còn nhiều giá trị nữa

Java do công ty Sun Microsystems phát triển sau đó Oracle mua lại nên đổi tên thành Oracle Java

Java SE embedded là bản Java nhúng dựa trên Java Platform Standard Edition

→ cần RAM 32MB chạy trên kiến trúc CPU Linux ARM, x86, Power ISA, Windows XP, Windows XP Embedded

Java ME embedded là bản Java nhúng dựa trên Java Platform Micro Edition

→ cần RAM 8MB chạy trên kiến trúc CPU Linux ARM, PowerPC, MIPS

So sánh lập trình nhúng C và lập trình nhúng Java

Lập trình nhúng Java hình như chạy chậm hơn so với lập trình nhúng C

8 framework lập trình nhúng cho Java (Java Frameworks for Embedded Development) cho Dev là đây

Android

Java Embedded Framework

Oracle event processing

jersey

workspace.x

dropwizard

Apache Mina

java card

Tham khảo

Java for Embedded Systems Advantages and Disadvantages