Cockpit cấu hình LVM như thế nào?

Cockpit là buồng lái máy bay, có đủ thứ màn hình điều khiển trong đó để phi công lựa chọn thao tác Đây là buồng lái máy bay F22 Đây là buồng lái máy bay SU-35 Lấy ý tưởng từ buồng lái máy bay có đủ thứ công cụ để máy bay uốn éo, nghiêng […]