Siêu máy tính cá nhân ngày xưa

Nồi đồng để ăn lẩu của người Việt xưa nè – đồ đồng Đông Sơn – Việt Nam https://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3101/69534/djo-djong-djong-son-thoi-djai-vang-djau-tien-cua-nghe-thuat-viet-nam.html Ngày xưa, hic là là từ ngày xưa Siêu máy tính là supercomputer được bên trời Tây làm ra đầu tiên và đặt tên như vậy Supercomputer là siêu máy tính dành cho mấy ông làm […]