0. Thực hành trên Linux
1. Xài Linux trên cloud AWS, GCP, Azure
2. Linux nhìn từ trên cao
3. Linux đi vào từng chi tiết
4. Quản lí phần mềm được đóng gói
5. Quản lí các tài nguyên + hệ thống
6. Công nghệ lưu trữ trên Linux
7. Rành 6 câu vọng cổ về các lệnh hay xài trong Bash shell
8. Lập trình Bash Shell
9. Các dịch vụ mạng
10. Xây dựng Website từ A-Z cho doanh nghiệp bằng Wordpress

2.1 Bức tranh tổng thể về Linux 1

Bài học có hình ảnh lấy từ mạng Internet

Hình dưới ý nói kernel lấy từ kernel.org chỉ là nhân, lõi của hệ điều hành Linux

không tạo thành 1 hệ điều hành Linux hoàn chỉnh

Hệ điều hành Linux = Kernel + Các công cụ GNU

glibc (gnu library c)thư viện lập trình C miễn phí của dự án GNU cho Linux

Từ 2 nguồn miễn phí ở trên

→ các công ty biên dịch (compile) kernel rồi đóng gói (package) lại theo cách khác nhau

→ gọi là dòng Linux, bản phân phát Linux (Linux distribution, Linux distro)

Cần 1 bài lab để hiểu rõ chiện này – các bạn chờ nha

Hệ điều hành Linux là gì?

1 cái hình cho dễ nhìn

Ngày xưa CentOS đóng gói lại từ Red Hat

Red Hat mua lại CentOS → chuyển thành CentOS Stream = bản thử nghiệm

Hình khác

→ nhiều ngừ hổng dám xài bản thử nghiệm này trên môi trường sản xuất (production)

AlmaLinux | Rocky Linux | VzLinux… ra đời → làm công việc của CentOS ngày xưa

Liệt kê đầy đủ các biến thể (derivatives) của Red Hat ở đây

https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Enterprise_Linux_derivatives

SUSE có bản openSUSE đóng gói kernel + phần mềm/ứng dụng version mới nhất để thử nghiệm

→ vòng đời ngắn, hay thay đổi

→ sau 1 thời gian ổn định sẽ chuyển thành SUSE Linux Enterprise Server

https://en.opensuse.org/Derivatives

openSUSE như Fedora + CentOS stream của Red Hat

Ubuntu biến thể (derivative) của Debian

https://www.debian.org/derivatives/

Nhiều bản Linux dựa vào Ubuntu rồi phát triển thêm

→ nổi tiếng dòng desktop cho người dùng cuốiLinux Mint

https://wiki.ubuntu.com/DerivativeTeam/Derivatives

Các bản Linux dựa vào Gentoo, nổi tiếng

  • ChromiumOS ChromeOS
  • Container Linux – tên cũ CoreOS đã được Red Hat mua lại và dừng phát triển

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Gentoo_Linux_derivatives

Alpine Linux là bản Linux nhỏ, nhẹ nhất

khởi động nhanh + bảo mật nên thường dùng làm image container cho DevOps

→ có biến thể (derivative)postmarketOS chạy trên Mobile như Android

https://en.wikipedia.org/wiki/PostmarketOS

Hệ điều hành gì mà có 7 MB zậy, có phải là hệ điều hành hem hay là…?

Các khóa học sau sẽ giúp bạn biết rõ chiện này

Linux Kernel chuyên sâu cho Dev và DevOps

Linux Kernel chuyên sâu cho Dev và DevOps – giải bài tập – nâng cao – mở rộng

Nếu bạn muốn theo DevOps thì không thể không biết mấy cái thực hành này

→ các cục image container đều dựa vào các dòng Linux đã nói ở trên