Lập trình bash shell chuyên sâu cho Dev và DevOps

Current Status
Not Enrolled
Price
Tặng
Get Started

Miễn phí khóa học này khi bạn mua khóa học Linux Kernel chuyên sâu cho Dev và DevOps

Đây là tên gọi khác của khóa học Linux cho người mới bắt đầu

→ mỗi bài học đều quan trọng và có liên quan đến lập trình bash shell

Lập trình bash shell là tổng hợp của nhiều thứ trên Linux

→ sau khi học xong các bài học, bạn đọc code bash shell của bên Tây, bên Tàu viết trong các sản phẩm bán lấy tiền

→ soi lại nội dung các bài học mình viết có thực tế không, có cần thiết không?