Tối ưu cơ sở dữ liệu như thế nào?

Bài này tôi viết trên fb hơn 1.5 năm trước → giờ kéo về nhà làm kỉ niệm Tạo 1 tỷ dòng dữ liệu trong tầm tay của bạn!!! Đi chơi vòng vòng trên fb thấy có người chia sẻ kinh nghiệm làm cơ sở dữ liệu database hay DB gì đó → thiệt là […]