Toán sơ cấp của Tây và Ta

Tôi đọc bài này cũng lâu òi qua fb của 1 người bạn, zờ coi lại thấy trang này hổng còn nữa SO SÁNH 1 BÀI HỌC TRONG SÁCH TOÁN MỸ VÀ SÁCH GIÁO KHOA TOÁN VIỆT NAM Ths. Nguyễn Kiến Long – sáng lập www.hocvientaisao.com Bài này tôi viết để so sánh cách mà […]