Biên dịch nhân Linux hết bao lâu?

Biên dịch nhân Linux là quá trình biên dịch Linux kernel từ dạng mã nguồn C (C source code) sang mã nhị phân chạy được (binary executable) Biên dịch nhân Linux xài GCC hoặc Clang Biên dịch nhân Linux còn gọi là biên dịch Linux kernel Biên dịch là compile Chương trình biên dịch là […]