Học công nghệ để làm ra công nghệ hay xài công nghệ?

Học công nghệ thông tin để làm gì? Học công nghệ thông tin để tạo ra công nghệ hay là Học công nghệ thông tin để xài phần mềm, xài công cụ? Ngắn gọn: cả 2 Xài công nghệ để mì ăn liền trước → lab step by step cài đặt, cấu hình, quản trị […]