14.3 Đo độ trễ (latency) của Linux Kernel chạy Real Time