10.1 Phân tích dmesg, systemd-journald đọc log kernel